//
you're reading...
Gospel

Do người tốt Go To Heaven?


Những người tốt chắc chắn sẽ đi đến thiên đường … nếu có người trong chúng ta đủ tốt! Những người duy nhất từng đo lường đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời tốt lành – Chúa Giêsu Kitô – đã có những cách có thể cho phần còn lại của chúng tôi!


Có, họ chắc chắn sẽ đi đến thiên đường … nếu có bất cứ người tốt là đủ!

Người ta thường nói, “Nếu tôi làm tốt nhất, tôi và có thể điều trị tất cả mọi người một cách công bằng, tôi sẽ đi Thiên đàng.” Nhưng có bất kỳ người trong chúng ta thực hiện tốt nhất chúng ta có thể hoặc xử lý tất cả mọi người một cách công bằng?

Một nhà lãnh đạo tôn giáo trong Kinh Thánh một lần hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, đó là điều răn lớn trong pháp luật?”

Nếu không có Chúa Giêsu do dự trả lời: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa Chúa với tất cả trái tim ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn. Đây là điều răn thứ nhất và tuyệt vời. Và thứ hai là giống như đối xử với nó, Người sẽ yêu người lân cận ngươi như mình “(Matthew 22:36-39).

Có ai đã lưu giữ đầy đủ luật này tối cao của Thiên Chúa? Kinh Thánh trả lời rằng không có trọng có thể giữ luật của Thiên Chúa, cũng như không thể đạt tới Thiên Đàng bằng cách cố gắng: “Vì vậy bởi các hành động của pháp luật có trách nhiệm không có ai là hợp lý trong tầm nhìn của ông [Thiên Chúa]: định của pháp luật là các kiến ​​thức về tội lỗi” (Rô-ma 3:20).

Khi chúng ta so sánh cuộc sống của mình với các tiêu chuẩn thánh thiện của Thiên Chúa, tất cả tốt của chúng tôi làm việc-đạo đức tôn giáo, của chúng tôi, từ thiện, lòng nhân-rơi xa ngắn của sự công bình tuyệt đối của Ngài. Sự thật là: “Có không công bình, không, không phải là một …” (Rô-ma 3:10). Chúng tôi đứng lên án của một Thiên Chúa thánh người phải phán xét tội lỗi của chúng tôi. Chúng ta là những tội nhân đang cần một Đấng Cứu Rỗi.

Không thể sau đó cho bất cứ ai là tốt đủ để lên thiên đàng. Đó là lý do tại sao Con Thiên Chúa đến thế gian. Chúa Giêsu nói, “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng những người tội lỗi ăn năn” (Matthew 09:13).

Trên thập giá của Chúa Giê-xu Calvary mở đường cho những người tội lỗi để đứng trước một Thiên Chúa công bình. Có ông bị cho tội lỗi của chúng tôi là vị tiên tri Isaia đã viết: “Tất cả chúng tôi như chiên đi lạc, chúng tôi đã chuyển tất cả một cách riêng của mình, và Thượng Đế đã đặt vào Ngài trong sự gian ác của chúng tôi tất cả” (Isaia 53:6) .

Chúa Giêsu đã lấy hình phạt cho tội lỗi của chúng tôi để chúng tôi có thể được khai báo ngay chính trước mặt Thiên Chúa. Ông “ai chẳng biết tội lỗi” mang tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá được thực hiện “tội lỗi cho chúng tôi … rằng chúng tôi có thể được thực hiện sự công bình của Thiên Chúa trong Ngài” (2 Cor 5:21).

Do “tốt” người đi Thiên đàng? Không! Nhưng thông qua sự công bình của Chúa Giêsu Kitô, những người tội lỗi như bạn và tôi có thể chắc chắn của Thiên đàng như là điểm đến cuối cùng của chúng tôi.

Hãy đến với Chúa Giêsu Kitô hôm nay. Đừng cố gắng để chuẩn bị cho mình trên thiên đường. Hãy để Ngài chuẩn bị cho bạn và cho bạn món quà của ông về sự sống đời đời.

Nếu bạn tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết thay cho bạn và đã sống lại từ cõi chết, bạn có thể đến với Ngài ngay bây giờ bằng cách cầu nguyện như thế này:

Chúa, cảm ơn bạn đã dành sự trừng phạt cho tội lỗi của tôi. Tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể được phù hợp cho trời mà không có bạn. Vì vậy, tôi mời các bạn vào cuộc sống của tôi là Chúa của tôi và Đấng Cứu Rỗi.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

the Flag of Vietnam

RSS Vietnam Latest News – Thanh Nien Daily

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Gospel Light Society on Facebook

%d bloggers like this: